همه ادیان برای مردگان یک اصل مشترک دارند

جهت ورود کلیک فرمایید


در دینهای هندی و بودایی که تکثر بسیار زیادی هم دارد مرگان را می سوزانند.

در ایران باستان آنها را بر سر کوه می گذاشتند تا پرندگان بخورند و بعد استخوان هایشان را دفن می کردند.به همین جهت آرامگاه بسیاری از پادشاهان ایرانی چون داریوش اول و داریوش دوم در بالای کوه است.

در اسلام غسل می دهند و پس ازآن دفن می کنند.

 

یک اصل مشترک در همه این ادیان هست و آن این که جسم انسان بعد از رفتن روح یا «فروهر »ناپاک می شود و از طرف دیگر زمین مادر ماست و پاک و قرار دادن جسم ناپاک در زمین مام پر مهر ما گناه است.

از این رو هر دینی چاره ای اندیشده است و لی اسلام بهترین اندیشه را دارد و آن این که با غسل (و همچنین کافور و سدر)پاک می شود و دفن آن در زمین خدشه ای بر قداست زمین وارد نمی کند.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای